Persondata

For at indgå aftale om transport med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vi registrerer dine personoplysninger med det formål, at kunne levere en serviceydelse til dig.

Som registreret hos K.E. Jensen ApS har du altid ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til e-mail: ttj@kejensen.dk

Personoplysninger registreret hos K.E. Jensen ApS opbevares i fem år, hvorefter de slettes.

Dine oplysninger videregives eller sælges IKKE til tredjemand, dog videregives din adresse og evt. telefonnummer til en af vore chauffører i forbindelse med udbringningen af din/ dine vare.